Bränslen

Som bränsle används i huvudsak biobränslen, det vill säga bark, skogsflis och andra biprodukter från träförädling samt torv. Stenkol används som tilläggsbränsle.

Klicka på bilden för att se större version!