Bänslehantering för träbaserade bränslen och torv

Träbränsle och torv levereras till kraftverket med lastbil. Bränslet leds från mottagningen på två parallella linjer via järnseparering till sållning.

Sållningen sker med skivsåll, varefter godkänt bränsle fortsätter direkt till mellanlagring, medan rejekt leds till krossning och därefter till mellanlagring. Krossningen sker med grova långsamt roterande rivare.

Klicka på bilden för att se större version!