Flygaskans egenskaper och askbyggnation

Tekniska egenskaper

Flygaska har samma egenskaper som cement, dvs den beter sig likadant som cement när den kommer i kontakt med vatten. Flygaska är finkornig och motsvarar till kornigheten silt. För frostriskens skull är det mycket viktigt att torkningen planeras rätt. För att undvika frostskador kan man även stabilisera flygaskan med cement.

flygaskaprov.png

Lämpliga nyttoändamål

Flygaskan från Alholmens Kraft passar som sådan till underdelen av beläggningar på gårdar och planer samt som fyllning i t.ex. vallar och bullerskydd. Stabiliserad med cement kan AK2-flygaskan också användas i det delade lagret i väg- och gatukonstruktioner. Behovet av stabilisering beror på hur vägen används.

Alholmens Krafts aska passar mycket väl som bindämne i stabilisering t.ex. för att ersätta/minska mängden cement. Ett bra exempel är att använda aska för att stabilisera muddringsmassor och jordmaterial av dålig kvalitet.

tuhkarakentaminen.jpg

Specialdrag för askbyggnation

Aska kan användas i olika byggnationer på olika sätt.
- I massiva konstruktioner, där askan fuktas och tätas i lager, använd som sådan.
- Som del i blandning, dvs askan blandas med andra sidoprodukter från industrin, t.ex. fiberlera.
- Som bindningsämne, t.ex. genom att blanda aska i förorenat jordmaterial eller jordmaterial av dålig kvalitet, vilket gör det till ett mer bärande material och säkrare för miljön.
- För att neutralisera surt jordmaterial.

Askbyggnation bör inte göras i temperaturer under + 5°C eller under häftiga regn, vilket i praktiken gör maj-oktober till den mest lämpliga tidpunkten.

Vi rekommenderar att man börjar planera användningen av aska för nyttoändamål i god tid innan byggtidpunkten. Förutom planeringen tar ansökningen om miljötillstånd lång tid. Tillståndsbehandling i kommunala instanser tar ca 5 månader och vid regionförvaltningsverket t.o.m. över ett år.

Förfrågningar om tillgång

Björn Åkerlund
bjorn.akerlund@akraft.fi

Planering och tillståndsfrågor

Marko Olli
marko.olli@ramboll.fi

Tia Lummi
tia.lummi@ramboll.fi

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter