personal-henkilokunta.jpg

Personalens kontaktuppgifter

E-post: fornamn.efternamn@akraft.fi

Björn Åkerlund

Verkställande direktör
Tel. +358 (0)40 7798 503

Sami Lassila

Produktionschef
Tel. +358 (0)40 7798 504

Rune Forsbacka

Underhållschef
Tel. +358 (0)40 7798 505

Lauri Väätäjä

Underhållsmästare

Tel. +358 (0)40 7798 506

Susanna Rönnqvist

Ekonomi
Tel. +358 6 7899 507

Johannes Östman

Automationsingenjör

Tel. +358 (0)40 7798 515

Kaj Finne

Bränsleproduktionsansvarig
Tel. +358 (0)40 7798 520

Juha Ketomäki

Torvproduktionens fältförman
Tel. +358 (0)40 7798 521

Mats Palmunen

Underhåll, el/automatik
Tel. +358 (0)40 7798 511

Skiftesmästare

Tel. +358 (0)40 7798 508

Kontrollrum

Tel. +358 6 7899 509

Laboratorium

Tel. +358 6 7899 530

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter