foretaget-yritys.jpg

Alholmens Kraft i Jakobstad

Välkommen att bekanta dig med vårt företag Oy Alholmens Kraft Ab! Vi producerar elektricitet, processånga och fjärrvärme till våra ägare, som i sin tur använder energin själva eller säljer den vidare till slutkonsumenten. Vi producerar miljövänlig energi så förmånligt som möjligt med sikte på en hållbar utveckling.

Våra ångpannor driver vi med träbaserat biobränsle som huvudbränsle jämsides med torv. Stenkol används som reservbränsle. Vårt nya kraftverk AK2 är världens största biobränsledrivna kraftverk. Vår målsättning är att andelen biobränsle skall vara så hög som möjligt.

Efter mer än 10 år i drift är AK2 fortfarande en förebild för nya projekt runt om i världen där målsättningen är att öka användningen av förnybar energi.

Elektriciteten producerad i kraftverket konkurrerar på den nordiska elmarknaden. Ju konkurrenskraftigare kraftverket är desto större kommer biobränslets användning att vara.

Suomen Vahvimmat

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter