Alholmens Krafts historia - en kronologisk resumé

2011

4.6 – 27.6 — Sommarstopp
— Roger Holm utnämnd till ny VD fr.o.m. 1.6,
Stig Nickull går i pension

2010

5.6- 28.6 — Sommarstopp
— Oceangångaren Dixiemaiden levererar gummiträdflis från Liberia. Lasten lämpade sig inte för cellulosaindustrin.
— Magnetiseringsrälsen på AK2-generatorns rotor gick av och rotorn måste repareras i Österrike. I statorns spole hittades också skador. Extra, oplanerad stagnation på 6 veckor.

2009

20.5 - 22.6 — Sommarstopp
ISO 14001-certifieringen uppdaterades

2008

— Kyoto-periodens utsläppshandel började efter årsskiftet
30.5 - 24.6 — Sommarstopp
— Den nya REF-stationen tas i bruk i augusti
— Oceangångaren Raku Yoh anländer med den första lasten eucalyptusflis för förbränning. Lasten lämpade sig inte för cellulosaindustrin.

2007

15.6 — Styrelsen godkänner investering i mottagningsutrustning för avfall till AK2
1.6 - 25.6 — Sommarstopp
7.1 — Besvärstid över miljötillstånd utgår, några besvär lämnades in till Vasa förvaltningsdomstol

2006

7.12 — Alholmens Kraft erhåller nytt miljötillstånd
7.9 — ISO 14001 certifikat (klicka på länken för att se certifikatet som pdf)
1.6 - 25.6 — Normalt sommarstopp
17.5 — Tillstånd för provförbränning av avfall REF1 och 2 erhålls, tillståndet förlängs under hösten
15.2 — Läckage på AK2 pannans bottentuber förorsaker en ångschock och eldstadens svaga hörn öppnas

2005

28.12 — Förbränning av sopor upphör tillfälligt från 28.12 p.g.a. EU:s direktiv om samförbränning.
Höst — Största delen av Hömossen i Terjärv köps under hösten.
22.6 - 17.7 — AK2 sommarstopp.
Vår — Avtal med jordbrukare görs under våren så att totala arealen på vilka det odlas rörflen uppgår till ca 657 ha.
1.2 — A-Kraft i Riga Lettland inleder sin verksamhet
1.1 — EU:s interna handel med utsläppsrätter inleds

2004

Juli — Nytt kollager och nya transportörer tages i bruk
23.6 - 9.7 — AK 2 sommarstopp.
Juni — Skellefteå Kraft köper av Graninge 5,0 % av AK:s aktier
Juni — Perhonjoki köper av Graninge 9,9 % av AK:s aktier
Maj — AK inleder produktion av torv på Länkkyjärvenneva mossen i Kaustby
Maj — AK och UPM tecknar avtal om leverans av stubbar
April — tiotalet markägare tecknar avtal med AK om leverans av rörflen åren 2005 - 2008

2003

18.6 - 15.7 — AK 2 sommarstopp.
Maj — Perhonjoki köper av Graninge 2,5 % av AK:s aktier
Maj — Perhonjoki köper av Vattenfall 2,5 % av AK:s aktier
19.3 — AK blir medlem i RECS international
Januari — Perhonjoki köper av Graninge 2,5 % av AK:s aktier
8.1 — Österrikes TV och pressfolk besöker AK
• Alholmens Kraft har full produktion hela året 2003.

2002

December — Perhonjoki köper av Vattenfall 2,5 % av AK:s aktier
Höst — Höga börspriser på Nord Pool föranleder att Alholmens Kraft kör båda anläggningarna hela hösten med full produktion
7.10 — Statsminister Paavo Lipponen besöker AK.
Sommar — Första torven produceras på Alholmens Krafts egen mosse Niivilänniitty
6.3 — AK2 erhåller andra pris i Energy Globe Award vid galafest i Österrike Linz.
14.1 — Risstockkrossen tages i bruk. UPM-Kymmenes stora utejulgran krossas.
1.1 — Kraftverket i kommersiell drift

2001

14.12 — Köp av AK1
10.12 — Invigning av AK2
1.12 — Normal produktion, PVO-pool-drift inleds, ägarna beställer el
19.11 — Askdeponeringen klar att ta emot aska
27.8 — Miljötillstånd erhålls för askdeponering i Pirilö
1.8 — Provdriften av kraftverket inleds
31.7 — Den s.k. 24-timmarskörningen av kraftverket genomförs
11.7 — Generatorn kopplas till stamnätet för första gången
3.7 — Första torvlasten anländer med Veli-Matti Syväjärvis bil
3.7 — Turbinen tas i bruk
4.6 - 26.6 — Ångrören blåses rena, förorsakar oljud över Larsmo
28.5 — Första gången eld i ångpannan, betningen (rengöring) inleds
28.5 — Första kolfartyget M/S Eira anlöper Alholmen med 17 542 ton stenkol från Polen
2.4 — Grundläggningsarbetena för askdeponeringen i Pirilö inleds
12.3 — Generatorn anländer sjöledes till Jakobstad
Februari — Montagestyrkan når sin topp med 700 man i arbete
25.1 — Ånpannans tryckkärl provtrycks med framgång

2000

30.11 — Vattentillstånd erhålls
1.9 — Turbinmontaget inleds
28.6 — Bolagets övriga 6 anställda presenteras i pressen
19.5 — Glidgjutningen av kraftverkets 130 m höga skorsten når toppen
5.5 — Taklagsfest för kraftverksbyggnaden
4.5 — Handels- och industriministeriet beviljar 11,9 Mmk för bränslehanteringen
1.5 — Pannmontaget inleds
1.5 — Stig Nickull tar vid som bolagets första heltidsanställda VD (efter Pohjolan Voimas TImo Väinämö som gått i pension)
26.1 — Presentation av ny maskin för balning av hyggesrester till s.k. risstockar
19.1 — Kylvattentunneln färdig och tjäras på vedertaget sätt
2.1 — Bygget av pannhusets stålstomme påbörjas

1999

17.12 — Grundstensmurning med inbjudna gäster
Juli — Grundningsarbetena för pannan och turbinen påbörjas
April — Bygget av kraftverkets 1,8 km långa kylvattentunnel inleds
12.2 — Leveransavtal för ånpannan undertecknas med Kvaerner Pulping Oy och för turbinen med Consortio Energico-LMZ
12.2 — Bolagets styrelse fattar investeringsbeslut
11.2 — Miljötillstånd erhålls för kraftverket

1998

8.12 — MKB-programmet för askdeponeringen presenteras för allmänheten
17.6 — MKB för askdeponeringen inleds
4.4 — Ca 500 personer i demonstrationsmarsch mot kraftverksplanerna
10.2 — Miljökonsekvensbedömningen klar, en utställning om kraftverket ordnas i Jakobstads centrum 10-14.2.1998

1997

6.11 — EU beviljar 12 Mmk i planeringsstöd
12.8 — MKB-programmet klart för utlåtande
3.6 — Miljökonsekvensbedömningen (MKB) inleds
18.2 — Bolaget grundas

1996

27.11 — Intressenterna bakom kraftverksplanerna håller första pressinformation

1995

1.10 — Första tidningsnotisen om att ett kraftverk planeras i Jakobstad

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter