Torvförvaring

Torv utgör 15-45% av hela bränsleåtgången. Torven hämtas inom 100 kilometers avstånd. Under perioder då torven har större andel i bränslemixen levereras dagligen cirka 100 lastbilslass.

Alholmens Krafts egen produktion av torv utgör som mest 10% av bränsleförbrukningen. Vid maximal förbrukning förbränns ett långtradarlass torv i ångpannan på 6-8 minuter.

Torv - Turve 01Torv - Turve 02Torv - Turve 03

Klicka på bilden för att se större version!

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter