Årsrapport 2016

Förklaring enh. AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 5575,5 3719 -
Tillgänglighet % - - -
Produktion
El MWh 29377 601802 631 179
Fjärrvärme MWh 151 382 75 363 226 745
Processånga MWh 125 445 88 413 213 858
 
Bränsle-energi MWh 419 467 1 828 562 2 248 029
Torv MWh - 421 623 421 623
Kol MWh - 481 043 481 043
Trä MWh 394 717 804 357 1 199 074
REF MWh - 103 946 103 946
Åkermassa MWh - 185 185
Ånga 12 bar MWh 23 301 8 608 31 909
Olja MWh 1 450 8 799 10 249
Emmissioner
SO2 tn 1,2 474 475
NOx tn 370,3 396 767
Stoft tn 26,2 61 87
HCI tn - 180 180
HF tn - 0,0 0
TOC tn - 1,6 2
CO tn - 68 68
Koldioxid
Fossilt tn 413 347 781 348 194
Utsläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,4 142 142
Värmeutsläpp TJ 28 3 129 3 157
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten tn - 1 306 1 306
Ammoniak tn - 296 296
Flygaska tn 3 022 24 048 27 070
Bottenaska tn 593 5 618 6 211
Tungmetaller
Mätning 1 utsläppsgräns mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05 - 0,000  
Hg 0,05 - 0,001  
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5 - 0,100  
Mätning 2 utsläppsgräns mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl 0,05 - <0,001  
Hg 0,05 - 0,001  
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
0,5 - 0,200  
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
mätning 1 0,1 - 0,016  
mätning 2   - 0,001  
Problemavfall
kg - 584  

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter