Alholmens Kraft

Välkommen att bekanta dig med Oy Alholmens Kraft Ab!
Alholmens Kraft är världens största biobränslekraftverk. Vi producerar elektricitet, processånga och fjärrvärme till industrin och konsumenter.

» Läs mer om vår verksamhet här!

Miljö

I vårt bolag värnar vi om en hållbar utveckling. Vårt mål är att biobränsleandelen ska vara minst 45 %.

» Miljö

Vår produktion

Bekanta dig med produktionsprocessen vid Alholmens Kraft!

» Energiproduktion