biofuelled-plant.jpg

Världens största biobränsledrivna kraftverk

Alholmens Kraft är världens största biobränsledrivna kraftverk. Kraftverket är placerat på UPM-Kymmene Ab:s fabriksområde på Alholmen i Jakobstad.

Kraftverket förbränner vid full effekt 800 kubikmeter bränsle per timme, av vilket 40-60 % är biobränsle. Målsättningen är att andelen grönt bränsle hela tiden ska öka. Kraftverkets eleffekt är 265 MWe, vilket kan jämföras med den effekt det krävs för att lysa upp en väg enligt vägverkets standard (250W lampor med 40 m mellanrum) ett varv kring jordklotet.

Fjärrvärme

Förutom elektricitet producerar Alholmens Kraft fjärrvärme för invånarna i Jakobstad (60 MWdh) och processånga och värme för UPM Kymmene Ab:s Jakobstadsfabriker (100 MWth). Bolaget strävar efter ekonomiskt nollresultat och kan därmed leverera så fördelaktig energi till ägarna som möjligt. Dessa kan sedan göra vinst med sina produkter.

Världens största CFB-panna

Kraftverkets panna är världens största CFB-panna (cirkulerande fluidiserande bädd-panna) levererad av Kvaerner Pulping Ab. Pannans eldstad mäter 8,5 x 24 m och är 40 m hög. Färskångparametrarna är höga (165 bar / 545°C) jämfört med vad som är normalt för biobränslepannor, och de förbättrar verkningsgraden för hela kraftverket. De optimala förbränningsförhållandena i CFB-processen möjliggör låga utsläppsvärden. Elektrofilter, kalkinmatning respektive ammoniakinsprutning med SNCR möjliggör å sin sida låga utsläppsvärden för stoft, svaveloxider respektive kväveoxider. Vi har även satsat på mellanöverhettning, roterande luftförvärmare och ångkylda cykloner för att nå bra verkningsgrad och tillgänglighet.

Alholmens Kraft sysselsätter 400 personer, 50 för drift av anläggningarna och 350 för bränsleproduktion och -hantering. Dessutom sysselsätts även ett par hundra personer indirekt.

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter