Historik

År 1996 började Oy Alholmens Kraft Ab:s ägare utveckla ett nytt kraftverkskoncept för UPM-Kymmene Abp:s Wisaforest fabrik i Jakobstad.

Det nya kraftverket skulle ersätta den barkpanna som redan fanns på fabriksområdet. Man ville utnyttja de spillprodukter som uppstår vid cellulosa- och pappersfabriken och vid sågverket. Dessutom fanns möjlighet att importera kol via den existerande hamnen och att bryta torv från torvreserver i närområdet.

Bolaget grundades 18 februari 1997, och kort därefter inleddes den första miljökonsekvensbedömningen. Två år senare erhöll bolaget miljötillstånd från Västra Finlands Miljöcentral, och den 12 februari 1999 fattade styrelsen investeringsbeslutet som möjliggjorde en omedelbar start på kraftverksbygget.

I april 1999 inleddes arbetet med kraftverkets 1,8 km långa kylvattentunnel, i juli påbörjade man grundningsarbetena för pannan och turbinen, och med festlig inramning murades grundstenen den 17 december. I maj 2000 inleddes montaget av CBF-pannan, levererad av Kvaerner Pulping Oy. Pannan är den största i sitt slag och den krävde ett ovanligt omfattande planeringsarbete, då anläggningens mått är mångfaldigt större än något biobränslekraftverks mått hittills. Kraftverkets 130 m höga glidgjutna skorsten stod färdig i mitten av maj 2000 och taklagsfest kunde firas för kraftverksbyggnaden. Samtidigt tog Stig Nickull vid som bolagets första heltidsanställda VD, efter Pohjolan Voimas Timo Väinämö som gått i pension.

I februari 2001 var arbetsstyrkan som störst, cirka 700 personer var då sysselsatta med kraftverksbygget. Intresset för Alholmens Kraft var stort både i Finland och utomlands, och under hösten då bygget framskridit kunde man räkna upp till 40 besökare dagligen.
Generatorn anlände sjöledes till Jakobstad den 12 mars, efter att ha färdats från tillverkaren VA-Tech i Österrike i över en månad.
Grundläggningsarbetet för askdeponeringen i Pirilö inleddes i början av april 2001 och avslutades i november samma år. Den 27 augusti erhöll bolaget miljötillstånd för askdeponeringen.

Det första kolfartyget M/S Eira anlöpte Alholmen den 28 maj med 18 000 ton kol, och samma dag tändes för första gången eld i ångpannan och betningen inleddes. Renblåsningen av ångrören tog tre veckor i anspråk. I juli togs turbinen i bruk, och den första lasten torv anlände den 3 juli med Veli-Matti Syväjärvis bil.

Den 11 juli var en historisk dag då generatorn klockan fem över fem på eftermiddagen för första gången kopplades till stamnätet. Den så kallade 24-timmarskörningen av kraftverket genomfördes den sista juli, och efter det inleddes provdriften av kraftverket. Under provdriften testade man olika bränslekombinationer och finjusterade verket så största möjliga effekt kan uppnås. Kraftverket måste fungera klanderfritt fyra veckor i sträck under provdriften för att överlåtningen från leverantörer till ägare skulle kunna ske. Den normala produktionen inleddes den 1 december 2001, det vill säga ägarna inom PVO-pool beställde el. Alholmens Kraft erhåller hädanefter dagligen en beställning från Pohjalan Voima med körschema över driften timme för timme.

Den 10 december 2001, två år och tio månader efter att investeringsbeslutet togs, hölls en ståtlig invigningsfest för världens största biokraftverk. Festtalare var jord- och skogsbruksministeriets chef för skogsavdelningen Aarne Reunala, Västerbottens läns landshövding Lorentz Andersson och bolagets styrelseordförande Timo Rajala.

Den sedan tidigare existerande barkpannan köptes den 14 december av UPM, och fungerar nu som reserv- och toppkraftsanläggning för Alholmens Kraft.

Kraftverkets kommersiella drift inleddes på nyårsdagen 2002.

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter