Styrelsen 2019

Ilkka Tykkyläinen

Pohjolan Voima Oy
Tel: +358 (0)10 478 5000
E-post: fornamn.efternamn@pvo.fi
Adress: PB 40, 00101 HELSINGFORS FINLAND

Ulf Hedqvist

Skellefteå Kraft Ab
Tel: +46 (0)70 660 74 59
Fax: +46 (0)910 77 28 77
E-post: fornamn.efternamn@skekraft.se
Adress: Skellefteå Kraft Ab
S-93180 SKELLEFTEÅ SVERIGE

Ari Henriksson

UPM Energy Ab
Tel: +358 (0)2041 4141
E-post: ari.e.henriksson@upm.com
Adress: Alvar Aaltogatan 1, 00100 HELSINGFORS
FINLAND

Roger Holm

Oy Katternö Ab
Tel: +358 (0)6 781 5300
GSM: +358 (0)40 5852 495
E-post: fornamn.efternamn@katterno.fi
Adress: Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD
FINLAND

Andreas Rasmus

Oulun seudun sähkö
GSM: +358 (0)44 781 5396
E-post: fornamn.efternamn@oss.fi
Adress: Voimatie 2, 90440 Kempele
FINLAND

Peter Boström

Oy Katternö Ab / Ab Datic Oy
GSM: +358 (0)44 550 9902
E-post: fornamn.efternamn@datic.fi
Adress: Runebergsgatan 11, 68600 JAKOBSTAD
FINLAND

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter