storage_coal.jpg

Stenkol

Stenkol står för 5-25% av bränsleåtgången. Kol är främst ett tilläggs- och reservbränsle. Då tillgången på torv är liten måste en större andel kol användas.

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter