Bänslehantering för träbaserade bränslen och torv

Träbränsle och torv levereras till kraftverket med lastbil. Bränslet leds från mottagningen på två parallella linjer via järnseparering till sållning.

Sållningen sker med skivsåll, varefter godkänt bränsle fortsätter direkt till mellanlagring, medan rejekt leds till krossning och därefter till mellanlagring. Krossningen sker med grova långsamt roterande rivare.

fuel-handling_01fuel-handling_02fuel-handling_03fuel-handling_04fuel-handling_05

Klicka på bilden för att se större version!

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter