energiproduktion.jpg

Energiproduktion

Alholmens Krafts mångsidiga kraftverksanläggning möjliggör produktion av både elektricitet, fjärrvärme och processånga.

Denna del av webplatsen ger dig en möjlighet att bekanta dig med hur världens största biobränslekraftverk fungerar. Genom att klicka på länkarna till vänster kan du följa de olika skedena i produktionsprocessen.

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter