storage_coal.jpg

Stenkolförvaring

Stenkol lagras på en kolplan, matas in via en mottagningsficka och transporteras på egen linje till kolsilon.

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter