Ägarnas kontaktuppgifter

Pohjolan Voima Oy

Tölögatan 4
PB 40, 00101 Helsigfors
Finland
Telefon: 010 478 5000
e-post: info@pvo.fi

» http://www.pohjolanvoima.fi

Oy Perhonjoki Ab

Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad
Finland
Tel: (06) 781 5300
Fax: (06) 785 1322
e-post: herrfors@katterno.fi

» http://www.katterno.fi

Skellefteå Kraft AB

931 80 Skellefteå
Besöksadress: Kanalgatan 71
Sverige
Tel: +46 910 77 25 00
Fax: +46 910 77 28 82
e-post: info@skekraft.se

» http://www.skekraft.se

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Voimatie 2, 90440 Kempele
Finland
Tel: (08) 310 1460
Fax: (08) 310 1405

» http://www.oulunseudunsahko.fi

UPM-KYMMENE OYJ

Eteläesplanadi 2
PB 380
00101 Helsinki
Finland
Tel: 0204 15 111
Fax 0204 15 110
e-post: info@upm.com

» http://www.upm.com

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter