Årsrapport 2006

UTSLÄPP I LUFT

Förklaring enhet AK 1 AK 2
Drifttid h 4 583 7 654
 
Bränslen (totalt) MWh 318 355 4 328 039
Trä MWh 314 808 996 823
Torv MWh 0 2 145 053
Kol MWh 0 1 081 683
Olja MWh 3 547 10 287
Pellets MWh 0 81 963
Papper MWh 0 12 230
 
SO2-emissioner ton 3.2 1 248
SO2, specifik emission mg/MJ N.A. 80
 
NO2-emission ton 68 420
NO2, specifik emission mg/MJ 59 (150) 27
 
NH3-emission ton N.A. 7.5
NH3, totalförbrukning ton N.A. 85
 
Stoftemission ton 20 36
Specifik stoftemission mg/MJ 18 (50) 2.3
 
Kalkförbrukning ton N.A. 3120
 
Tungmetaller kg  
Cd   0,57 2.41
Tl     10.24
Hg   0,57 20.18
Sb     22.59
As   0.11 11.45
Co     15.97
Cr   2.27 13.25
Cu   5.67 35.55
Mn     46.39
Ni   2.27 16.87
Pb   17.0 16.27
V   10.2 11.45
 
Dioxiner och furaner mg   4.8

UTSLÄPP I VATTEN

Förklaring enh. tillstånd AK 2
Förbrukning av kylvatten m3   198 586 040
Förbrukning av kylvatten m3/s 6,7 6,3
Förbrukning av tillskottsvatten m3   171 961
Förbrukning av vatten
till kondensrening
m3   420
Vatten till västra bränsleplanens
sedimenteringsbassäng
m3   5 610
Värmebelastning i havet MWh   1 913 716

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter