miljo-ymparisto.jpg

Alholmens Kraft och miljön

I vårt bolag värnar vi om en hållbar utveckling. Vårt nya kraftverk AK 2 är världens största kraftverk som eldas med biobränsle.

Vårt mål är att biobränsleandelen skall vara minst 45 %. Under 2012 har andelen biobränsle varit över 50%. Förutom trädbaserade biobränslen använder vi torv som andra huvudbränsle. Stenkol används endast som stöd och reservbränsle.
Vårt gamla kraftverk AK 1 eldas enbart med biobränslen.

AK:s askor, botten- och flygaska, är utmärkta material för att ersätta naturmaterial, såsom stenkross, sand och morän vid jordbyggnadsprojekt. På detta sätt kan vi bidra till att utveckla ekologiskt optimala lösningar och spara på orörda berg- och sandområden, energi samt minska koldioxidutsläpp förknippade med jordbyggnation.

AK:s miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001, som baserar sig på grundprincipen om kontinuerlig förbättring av processerna. AK:s torvproduktion omfattas även av miljöledningssystemet.

Inspecta_ISO14001.png

ISO 14001 certifikat (pdf) [36300 B]

Läs vår miljöpolicy!

Miljöpolitik (pdf) [140279 B]

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter