Årsrapport 2017

Förklaring enh. AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 5588 3149 -
Tillgänglighet % - - -
Produktion
El MWh 25 799 458 654 484 453
Fjärrvärme MWh 157 113 69 903 227 016
Processånga MWh 165 016 58 690 223 706
 
Bränsle-energi MWh 456 771 1 364 579 1 821 350
Torv MWh - 421 480,761 421 480,761
Kol MWh - 245 560 245 560
Trä MWh 435 449 580 831 1 016 281
REF MWh - 86 346 86 346
Åkermassa MWh - - -
Ånga 12 bar MWh 19 090 7 784 26 874
Olja MWh 2 232 22 576 24 809
Emmissioner
SO2 tn 0,1 310 310
NOx tn 234,6 254 489
Stoft tn 23,7 48 71
HCI tn - 156 156
HF tn - 0,0 0
TOC tn - 3,1 3
CO tn - 61 61
Koldioxid
Fossilt tn 637 270 343 270 980
Utsläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,1 180 180
Värmeutsläpp TJ 10 2 157 2 167
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten tn - 158 158
Ammoniak tn - 157 157
Flygaska tn 2 437 15 491 17 929
Bottenaska tn 1 288 3 661 4 949

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter