biofuelled-plant.jpg

Torvförvaring

Torven transporteras efter sållning/krossning till mellanlagring i 3500 m3 silo. Silon är utrustad med kontinuerlig nivåmätning och brandsäkerhetsutrustning. Silon töms med roterande skruvlossar med en maxkapacitet på 800m3/h.

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter