Pannan

Kraftverkets panna är världens största biobränsledrivna CFB-panna (cirkulerande fluidiserande bädd-panna) med en effekt på 550 MWth. Pannans eldstad mäter 8,5 x 24 m, och är 40 m hög. Leverantör är Kvaerner Pulping Oy.

Färskångparametrarna är höga jämfört med vad som oftast används i denna typ av pannor (165 bar/545°C), vilket förbättrar kraftverkets verkningsgrad. Man utnyttjar även mellanöverhettning och roterande luftförvärmare för att nå höga resultat. Ångkylda cykloner representerar den nyaste tekniken.

Panna - Kattila 01Panna - Kattila 02Panna - Kattila 03

Klicka på bilden för att se större version!

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter