Årsrapport 2005

UTSLÄPP I LUFT

Förklaring enhet AK 1 AK 2
Drifttid h   7 701
 
TRÄ MWh 77 739 1 120 038
TORV MWh 0 1 912 756
KOL MWh 0 970 556
OLJA MWh 2 276 6 460
PELLETS MWh 0 157 928
PAPPER MWh 0 1 938
Bränslen totalt MWh 80 014 4 169 676
 
SO2-emissioner ton 2,0 1 248
SO2, specifik emission mg/MJ N.A. 83 (100-140)
 
NO2-emission ton 17,0 307
NO2, specifik emission mg/MJ 59 (150) 20 (50)
 
NH3-emission ton N.A. 11
NH3, totalförbrukning ton N.A. 5
 
Stoftemission ton 5 31
Specifik stoftemission mg/MJ 17,5 (50) 5 (abs 30)
 
Kalkförbrukning ton N.A. 0
 
Tungmetaller  
As kg/a 0,03 28,5
Cr kg/a 0,56 78,1
Ni kg/a 0,56 30,0
V kg/a 2,52 28,5
Pb kg/a 4,20 55,5
Cd kg/a 0,14 12,0
Zn kg/a 4,20 0,0
Cu kg/a 1,40 78,1
Hg kg/a 0,14 49,5

UTSLÄPP I VATTEN

Förklaring enh. tillstånd AK 2
Förbrukning av kylvatten m3   190 633 334
Förbrukning av kylvatten m3/s 6,7 6,0
Förbrukning av tillskottsvatten m3   251 031
Förbrukning av vatten till
kondensrening
m3   640
Vatten till västra bränsleplanens
sedimenteringsbassäng
m3   5 133
Värmebelastning i havet MWh   1 706 804

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter