Årsrapport 2009

Förklaring enhet AK 1 AK 2 AK 12
Drifttimmar h 965 7 709 -
Tillgänglighet % - - -
Produktion
El MWh 6 193 1 128 634 1 134 827
Fjärrvärme MWh 17 429 261 077 278 506
Processånga MWh 10 448 88 026 98 474
Bränsle-energi MWh 66 595 3 165 428 3 232 023
Torv MWh - 852 186 852 186
Kol MWh - 811 722 811 722
Trä MWh 66 258 1 144 894 1 211 152
REF MWh - 317 714 317 714
Åkermassa MWh - 15 916 15 916
Ånga 12 bar MWh 17 16 583 16 600
Olja MWh 320 6 413 6 733
Emissioner
SO2 ton 0,3 669 670
NOx ton 14,4 649 663
Stoft ton 4,2 44 48
HCI ton - 365 365
HF ton - 2,9 3
TOC ton - 9,1 9
CO ton - 109 109
Koldioxid
Fossilt ton 91 666 301 666 392
Ursprungsgaranti,
varav utsålt
MWh     -
Ustläpp till vatten
Kylvatten milj. m3 0,6 190 191
Värmeutsläpp TJ 56 4 687 4 743
Kemikalier och sidoprodukter
Kalksten ton - 2 021 2 021
Ammoniak ton - 663 663
Flygaska ton 472 42 557 43 029
Bottenaska ton 561 13 388 13 949
Tungmetaller kg  
As   0,024 7,994 8,018
Cr   0,477 21,016 21,493
Ni   0,477 13,081 13,558
V   2,146 5,058 7,204
Pb   3,577 31,423 35,000
Cd   0,119 0,709 0,828
Zn   3,577   3,577
Cu   1,192 84,589 85,781
Hg   0,119 11,962 12,081
Co     8,112 8,112
Mn     164,527 164,527
Sb     8,372 8,372
Tl     2,942 2,942
 
PCDD/P-ekv I-TEQ
  mg - 401 401
PAH
Borneoff 6 kg - - -
YK PAH-4 kg - 0,087 0,087

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter