branslen-polttoaineet.jpg

Bränslen

Som bränsle används i huvudsak biobränslen, det vill säga bark, skogsflis och andra biprodukter från träförädling samt torv. Stenkol används som tilläggsbränsle.

Bränsle 01Bränsle 02Bränslefördelning

Klicka på bilden för att se större version!

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter